Društvo za prosto letenje Posočje

Dejavnost društva je usmerjena predvsem v aktivnosti rekreacijskega in tekmovalnega športa ter izobraževanje podmladka. S tem je povezano tudi zagotavljanje infrastrukture, na primer zemljišč, ki so potrebna za vzletanje in pristajanje.

Dejavnost društva je usmerjena predvsem v aktivnosti rekreacijskegain tekmovalnega športa ter izobraževanje podmladka. S tem je povezanotudi zagotavljanje infrastrukture, na primer zemljišč, ki so potrebnaza vzletanje in pristajanje.

Zametkidruštva segajo v leto 1977, ko so se Tolminci začeli aktivnejeukvarjati z zmajarstvom in se organizirali v sekcijo pri Posoškem aeroklubu in pod tem imenom nastopali na tekmovanjih. Leta 1981 so članisekcije ustanovili in registrirali samostojno društvo, Društvo zaprosto letenje Posočje. V naslednjih letih so dosegali pomembne uspehedoma in v tujini. Zmajarstvo je postalo popularno, uspevali so preletiod Raven do Bovca. Med prvimi v državi so tolminski zmajarjiuporabljali radijske postaje za komuniciranje v zraku.

Konecosemdesetih let so se na Tolminskem pojavili prvi jadralni padalci inorganizirali svoje društvo. Skupni interesi, npr. urejanje štartnih inpristajalnih mest, so botrovali pridružitvi jadralnih padalcev kdruštvu. Članstvo je nato hitro naraščalo. Z nabiranjem znanja inletalnih izkušenj so se mlajši in podjetnejši jadralni padalci razviliv tekmovalce, ki so dostojno sledili zmajarskim uspehom. V letu 2003 jedruštvo zasedlo prvo mesto v Sloveniji po skupnih preletenih kilometrihin ekipno tretje mesto na odprtem državnem zmajarskem prvenstvu,posamezniki pa so postavili nov državni rekord in prejeli pokal zanajboljšega zmajarja v Sloveniji.

Dejavnost društva jeusmerjena predvsem v aktivnosti rekreacijskega in tekmovalnega športater izobraževanje podmladka. S tem je povezano tudi zagotavljanjeinfrastrukture, na primer zemljišč, ki so potrebna za vzletanje inpristajanje, urejanje režima uporabe infrastrukture in posredovanjeinformacij obiskovalcem. Velik je predvsem priliv tujih jadralnihpadalcev, zato je glavni cilj društva do leta 2010 v Tolminuvzpostaviti padalsko-zmajarski center.

nazaj