Društvo podeželskih žena Gornjega Posočja

Društvo podeželskih žena Gornjega Posočja sodeluje na lokalnih prireditvah, npr. na Kmečkem prazniku v Tolminu in na novoletnem sejmu. Za potrebe promocijskih predstavitev v organizaciji TZGP, Občine Tolmin in drugih subjektov pripravlja pogostitve z značilnimi domačimi dobrotami.

Društvo sodeluje na lokalnih prireditvah, npr. na Kmečkem prazniku vTolminu in na novoletnem sejmu. Za potrebe promocijskih predstavitev vorganizaciji TZGP, Občine Tolmin in drugih subjektov pripravljapogostitve z značilnimi domačimi dobrotami.

Društvopodeželskih žena Gornjega Posočja je bilo ustanovljeno leta 1997 kotnadaljevanje Aktiva kmečkih žena, ki je leta 1996 praznovalo žedvajseto obletnico delovanja. Društvo danes šteje 165 članic iz vsehtreh zgornjeposoških občin. Cilj delovanja društva je povezovati kmečkein podeželske žene, skrbeti za njihovo izobraževanje in izmenjavopraktičnih izkušenj, organizirati družabne in kulturne prireditve,dvigati kakovost življenja na vasi oziroma na podeželju ter siprizadevati za ustrezno mesto žene v družbi.

Društvo svojecilje uresničuje z organizacijo številnih aktivnosti. V sodelovanju sKmetijsko svetovalno službo organizira najrazličnejše tečaje (kuharske,šiviljske, tečaje aranžiranja ob različnih priložnostih, tečajeračunalništva, tečaj predelave mleka, nege bolnika, plavalni tečajipd.). Poleg tečajev članice organizirajo najrazličnejša predavanja spodročja kmetijstva, gospodinjstva, urejanja doma, zdrave prehrane,zdravstva in etnologije, strokovne ekskurzije in oglede kmetij,strokovnih prireditev, sejmov tako doma kot v tujini ter družabne inkulturne prireditve (srečanje kmetic Primorske, novoletna srečanja, danv oljkah, planinski pohodi, ogledi gledaliških predstav, organizacijain ogledi razstav).

Društvo sodeluje na lokalnih prireditvah, npr. na Kmečkem praznikuv Tolminu in na novoletnem sejmu. Za potrebe promocijskih predstavitevv organizaciji TZGP, Občine Tolmin in drugih subjektov pripravljapogostitve z značilnimi domačimi dobrotami. Strokovno sodeluje z Zvezokmetic Slovenije.

nazaj