Društvo Peski 1915-1917

Namen društva Peski 1915-1917 je na ljubiteljski osnovi povezati zbiralce, poznavalce in preučevalce ostalin in dogodkov iz prve svetovne vojne ter v sodelovanju s strokovnimi institucijami prispevati k ohranjanju in varovanju zapuščine prve svetovne vojne.

Namen društva je na ljubiteljski osnovi povezati zbiralce, poznavalce in preučevalce ostalin in dogodkov iz prve svetovne vojne ter v sodelovanju s strokovnimi institucijami prispevati k ohranjanju in varovanju zapuščine prve svetovne vojne.

Društvo Peski 1915–1917 iz Tolmina je bilo ustanovljeno decembra 1996. Namen društva je na ljubiteljski osnovi povezati zbiralce, poznavalce in preučevalce ostalin in dogodkov iz prve svetovne vojne ter v sodelovanju s strokovnimi institucijami prispevati k ohranjanju in varovanju zapuščine prve svetovne vojne, s tem pa tudi spodbujati člane k zbiranju, preučevanju, varovanju in pisanju prispevkov na temo prve svetovne vojne. To so glavne dejavnosti društva, zapisane v njegovem statutu. Dopolnjujejo jih: fotografiranje, topografija in kartiranje prizorišč prve svetovne vojne, organizacija ekskurzij, vodenje po prizoriščih soške fronte, organizacija predavanj, razstav in tečajev, seznanjanje javnosti z dogodki, povezanimi s prvo svetovno vojno, vzgoja članstva in prebivalstva o pomenu varovanja in ohranjanja kulturne dediščine, izdaja publikacij, obveščanje pirotehnične službe o obstoječih neeksplodiranih bojnih sredstvih in ureditev zbirke društva. Društvo deluje na območju občine Tolmin, od koder prihaja največ članov. Od 37 članov so po eden še iz Nove Gorice, Solkana in Kranja, štirje člani z Bleda in šest iz kobariške občine. Posamezni člani so pravi poznavalci dogajanja na širšem območju soške fronte v času 1. svetovne vojne.

S prostovoljnim delom in finančno pomočjo pristojnih ministrstev, sponzorjev in donatorjev so člani društva že pred svojo formalno ustanovitvijo rešili propadanja veličasten spomenik, kamnito piramido na Peskih v Krnskem pogorju. V naslednjih letih so uredili dostop do kaverne pod vrhom Mrzlega vrha z ohranjenim oltarjem, na katerem je napis v madžarskem jeziku. V letu 2003 so zaključili rekonstrukcijo vodnjaka Na lazu, ki tako spet oskrbuje z vodo bližnjo planino Pretovč in številne obiskovalce. Pripravljati so začeli dokumentacijo za krožno pot po osrednjem delu Mrzlega vrha za vodene oglede ostalin 1. svetovne vojne. Pod okriljem ustanove Fundacija poti miru v Posočju društvo sodeluje s sorodnimi društvi v skupnem projektu obnavljanja in skrbi za nepremično dediščino soške fronte in njeno predstavitev s postavitvijo šestih muzejev na prostem od Rombona do Mengor. V njih se srečujejo preteklost, sedanjost in prihodnost. Člani društva upajo in verjamejo, da bodo sedanje planine na območju Mrzlega vrha in Krnskega pogorja delovale še naprej. Le žive planine, kjer se poleti sliši pozvanjanje kravjih zvoncev in mimoidočega pred stanom pozdravijo pastirji in mlekarji, dajejo pravi čar temu lepemu hribovju.

nazaj