Društvo dreizehn dreizehn (1313)

Društvo 1313 so pred dobrimi petnajstimi leti ustanovili in se v njem zbrali zbiralci ostankov soške fronte, zato je tudi ime društva povezano z značilno strateško točko iz časa prve svetovne vojne. Tik pred njenim začetkom so avstroogrske vojaške oblasti sklenile dopolniti obstoječi obrambni sistem v zgornjem Posočju. Na severovzhodnem pobočju Rombona (nad trdnjavo Kluže) so postavili topniško oskrbovalno točko na nadmorski višini 1313 metrov. Avstrijci so jo na kratko imenovali kota dreizehn-dreizehn. Društvu zdela tako pomembna, lepa in zanimiva, da so jo izbrali za svoj razpoznavni znak.

Prvotna dejavnost zbiranja ostankov soške fronte, na tem območju tradicionalna, je iz začetnih, ekonomsko pogojenih oblik zbiranja in prodaje surovin (železa, bakra in svinca) počasi prešla v zgodovinske vode.

Društvo so pred dobrimi petnajstimi leti ustanovili in se v njem zbrali zbiralci ostankov soške fronte, zato je tudi ime društva povezano z značilno strateško točko iz časa prve svetovne vojne. Tik pred njenim začetkom so avstroogrske vojaške oblasti sklenile dopolniti obstoječi obrambni sistem v zgornjem Posočju. Na severovzhodnem pobočju Rombona (nad trdnjavo Kluže) so postavili topniško oskrbovalno točko na nadmorski višini 1313 metrov. Avstrijci so jo na kratko imenovali kota dreizehn-dreizehn. Društvu zdela tako pomembna, lepa in zanimiva, da so jo izbrali za svoj razpoznavni znak.

Prvotna dejavnost zbiranja ostankov soške fronte, na tem območju tradicionalna, je iz začetnih, ekonomsko pogojenih oblik zbiranja in prodaje surovin (železa, bakra in svinca) počasi prešla v zgodovinske vode. Posamezni zbiralci so oblikovali svoje domače muzejske zbirke (Ivo Ivančič, Saško Prohazka, Miloš Domevšček), drugi pa ta »bogastva« zbirajo zase.

Postopoma je zrasla še druga dejavnost društva. Člani so kupili štiri avstrijske in štiri italijanske uniforme, replike starih uniform iz prve svetovne vojne. Iz skromnih igralskih začetkov se je razvila predstava, ki ima svoj domicil v trdnjavi Kluže, z njo pa gostujejo tudi po prizoriščih prve svetovne vojne. Kljub uporabi orožja in uniform ima predstava izrazito protivojno sporočilo. Sestavljena je iz kratke predstavitve trdnjave Kluže in časa prve svetovne vojne pri nas, s samo igro pa igralci na zabaven način predstavijo življenje vojaka na fronti in v trdnjavi, z vsemi tipičnimi težavami in vsakodnevnimi navadami, od čiščenja čevljev do branja težko pričakovanega pisma.

Pred nekaj leti je društvo začelo obnavljati dobro ohranjene dele prve frontne linije in drugih položajev. Najprej so obnovili sistem položajev na Rabeljku pri Bovcu, očistili so dostop do kote 1313 in topniške položaje na pobočju Svinjaka nad Kalom - Koritnico. Po vseh teh lokacijah društvo organizirano vodi skupine turistov, najbolj zahtevne pa pelje tudi na Rombonu, Čukli, Javorščku in Kopi.

Tradicionalen postaja sejem vojaških starin, organiziran vsako prvo soboto v juniju. Ta privabi veliko razstavljavcev in obiskovalcev od blizu in daleč, v zadnjem času pa pridobiva tudi mednarodni značaj.{{image::tl_files/smaragdna-pot.si/galerije/Dolina Soce/TZGP/1313,Foto.Arhiv_FundacijePM .jpg?alt=Predstava društva dreizehn dreizehn[&]rel=lightbox}}

nazaj