Ostala društva

Društvo Baška dediščina

Baška dediščina skrbi za ohranitev naravne in kulturne dediščine v zgornjem delu Baške grape.


več >
Društvo dreizehn dreizehn (1313)
Društvo 1313 so pred dobrimi petnajstimi leti ustanovili in se v njem zbrali zbiralci ostankov soške fronte, zato je tudi ime društva povezano z značilno strateško točko iz časa prve svetovne vojne. Tik pred njenim začetkom so avstroogrske vojaške oblasti sklenile dopolniti obstoječi obrambni sistem v zgornjem Posočju. Na severovzhodnem pobočju Rombona (nad trdnjavo Kluže) so postavili topniško oskrbovalno točko na nadmorski višini 1313 metrov. Avstrijci so jo na kratko imenovali kota dreizehn-dreizehn. Društvu zdela tako pomembna, lepa in zanimiva, da so jo izbrali za svoj razpoznavni znak.
več >
Društvo Mengore
Delo Društva Mengore je osredotočeno na območje griča Mengore (453 m) z romarsko cerkvijo Marije Device. Cerkev na Mengorah je bila zgrajena konec 15. stoletja in bila v začetku zatočišče Volčanom in okoličanom pred turškimi napadi, kasneje, po ustnem izročilu, tudi zbirališče voditeljev tolminskega kmečkega upora 1713. Med prvo svetovno vojno se je na Mengorah utrdilo vojaštvo in grič je postal pomembna obramba tolminskega mostišča.
več >
Društvo Peski 1915-1917
Namen društva Peski 1915-1917 je na ljubiteljski osnovi povezati zbiralce, poznavalce in preučevalce ostalin in dogodkov iz prve svetovne vojne ter v sodelovanju s strokovnimi institucijami prispevati k ohranjanju in varovanju zapuščine prve svetovne vojne.
več >
Društvo podeželskih žena Gornjega Posočja
Društvo podeželskih žena Gornjega Posočja sodeluje na lokalnih prireditvah, npr. na Kmečkem prazniku v Tolminu in na novoletnem sejmu. Za potrebe promocijskih predstavitev v organizaciji TZGP, Občine Tolmin in drugih subjektov pripravlja pogostitve z značilnimi domačimi dobrotami.
več >
Društvo za prosto letenje Posočje
Dejavnost društva je usmerjena predvsem v aktivnosti rekreacijskega in tekmovalnega športa ter izobraževanje podmladka. S tem je povezano tudi zagotavljanje infrastrukture, na primer zemljišč, ki so potrebna za vzletanje in pristajanje.
več >
Kulturno društvo Folklorna skupina Razor Tolmin
Folklorna skupina Razor nastopa po vsej Sloveniji, redno gostuje po Italiji, povabljena pa je bila tudi že v Avstrijo in dvakrat na Madžarsko. Kot članica Turistične zveze Gornjega Posočja je večkrat nastopila na različnih predstavitvah, sejmih ...
več >
Lovska družina Ljubinj
Posebno skrb lovci posvečajo varstvu divjadi in okolja. Vzdržujejo lovske steze in visokogorske košenice, saj intenzivno zaraščanje krajine ogroža tudi prehrambene navade divjadi. Vzorno sodelujejo s kmeti in obema pašnima skupnostma.
več >
Mladinski odbor Turistične zveze Gornjega Posočja

Na redni letni skupščini Turistične zveze Gornjega Posočja (TZGP) ki je bila 19. marca v Tolminu je bil ustanovljen Mladinski odbor (MO). Z ustanovitvijo Mladinskega odbora si bo zveza prizadevala pomlajevati članstvo. Zveza je društva člane TZGP pozvala, da predlagajo svoje kandidate za odbor. Odzvali so se: TD Šentviška planota ( predlog: Tina Jaklin), Razvojno društvo Breginj (predlog: Vanessa Marcola) in TD Bovec ( predlog: Minka Razpet).


več >
Planinsko društvo Podbrdo
Planinsko društvo Podbrdo so ustanivili marca 1957 leta. Čeprav Baška grapa z okoliškimi vzpetinami že od nekdaj nudi idealne pogoje za planinstvo, je bil v času italijanske okupacije domačinom brez posebnega dovoljenja dostop na marsikatero izmed njih prepovedan. Po osvoboditvi se je nad planinstvom navduševalo vedno več ljudi, vendar je bil šele Ivan Anderle, ki se je po osvoboditvi v Podbrdo preselil iz Žirovnice, tisti, ki jih je povezal.
več >
Planinsko društvo Tolmin
Danes društvo dosega svoj namen tako, da goji planinsko prostovoljno dejavnost; posreduje naravne lepote, zanimivosti planin in življenja v gorah; organizira izlete, pohode, vzpone in srečanja; vzgaja in seznanja članstvo na planinskih šolah in taborih.
več >
Razvojno društvo Breginjski kot
Zemlja, gozd, ovčereja, sirarstvo, turizem ter čista in zdravilna Nadiža nudijo številne podjetniške priložnosti. Obravnavati želijo celoten Breginjski kot kot razvojno enoto z blagovno znamko oziroma logotipom.
več >
Ribiška družina Tolmin
Ribiška družina Tolmin je precej veliko društvo s 400 člani iz vse Slovenje pa tudi iz tujine. Njena dejavnost je predvsem naravovarstvena, saj skrbi za zaščito in pospeševanje avtohtonih ribjih vrst. Repopulacija soške postrvi in soškega lipana sta projekta, ki pritegujeta mednarodno pozornost. V zadnjem času zato redno privabljata na prakso tuje študente biologije.
več >
Turistična zveza Gornjega Posočja

Turistična zveza Gornjega Posočja je zveza 36 turističnih in drugih društev, povezanih s turizmom.


več >
Zavod za šport občine Tolmin
Organizacija športnih priprav in športnih tekmovanj.
več >