Soška postrv in ostale ribje vrste

Soška postrv - Salmo trutta marmoratus je edemna vrsta postrvi.

Med ribjimi vrstami prevladujejo postrvi na čelu z znamenito soško postrvjo in lipani. Soška postrv je bila včasih edina postrvja vrsta, ki je naseljevala naše vodotoke.

 

Soška postrv  - Salmo trutta marmoratus v Zadlaščici
Zadlaščica je rezervat soške postrvi. Obstoj soške postrvi je najbolj ogrozil vnos potočne postrvi. Naravne ovire v koritih Skakalc so onemogočile naselitev potočne postrvi po naravni poti, težka dostopnost pa ni dopuščala vlaganja, zato se je na tem območju ohranila soška postrv v svoji prvotni obliki. Ta riba naseljuje Zadlaščico do kmetije Skalnik in njenega pritoka Jelovšček.

Posebnost soške postrvi v Zadlaščici je velik marmorni vzorec, odsotnost rdečih pik pri odraslih ribah in poseben, arhaičen dedni zapis. 


Ostale ribe v Dolini Soče:

Lipan (poleg soške postrvi edina avtohtona salmonidna vrsta ribe pri nas), Potočna postrv, Kalifornijska postrv (šarenka), Štrkavec, Grba,...

Ribiška družina Tolmin
Trg 1. maja 7
SI – 5220 Tolmin
T: 05 381 17 10
F: 05 381 17 11
info@ribiska-druzina-tolmin.si
www.ribiska-druzina-tolmin.si