Jamarstvo

Od lahkih turističnih izletov pa do najzahtevnejših odprav.

Tudi izbira raziskovalcev podzemnega sveta je velika – od lahkih turističnih izletov pa do najzahtevnejših odprav.

V Zadlaški jami naj bi znameniti renesančni pesnik Dante Alighieri iskal navdiha za grozljive podobe svojega Pekla;

Pološka jama je zahteven, 700 m globok klasični gorski sistem z dvema vhodoma;

Smoganica je 1 km dolga vodna jama, najdišče jamskega medveda, v I sv. vojni skladišče municije;

 Na Tolminskem Migovcu je jamarjem leta 2012 uspelo povezati dva sistema jam - Migovec in Vrtnarijo. Tako je sedaj sistem MIG najdaljši jamski sistem v Sloveniji v skupni dolžini 24900 m raziskanih in izmerjenih rovov. Višinska razlika med vhodom in dnom pa je 975 m.
Sistem MIG je izjemno zahteven sistem rovov in brezen, dostopen samo izkušenim in dobro pripravljenim jamarjem.

Jam, opremljenih za obisk množic obiskovalcev ni. Obstaja pa cela vrsta takih, ki jih je možno raziskovati pod vodstvom izkušenih jamarjev.

Priporočamo informiranje pri lokalnem jamarskem klubu.

LTO Sotočje
Petra Skalarja 4
SI - 5220 Tolmin
T: 05 380 04 80
E: info@lto-sotocje.si